Gairm Scoile - Call For Papers


Tionólfar an chomhdháil bhliantúil de Chomhaltas na gCumann Staire in Ollscoil na hÉireann Gaillimh ón 19-21 Feabhra 2016.

 

Tugtar cuireadh do mhic léinn iarchéime agus do fhochéimithe páipéir staire   (i nGaeilge nó i mBéarla) a thabhairt ag an gcomhdháil.

 

Cuir achoimre faoi 250 focal do thairiscintí páipéir 20 nóiméad (thart ar 2500-3000 focal in iomlán), in éindí le nóta beathaisnéise (faoi 100 focal), chugainn.

 

Fáilteofar roimh léirithe faoi fhógráin freisin. Ní foláir dóibh a bheith den mhéid A0 agus is féidir iad a bheith faoi théama ar bith a bheadh oiriúnach do pháipéir. Bá chóir go mbeadh na léiritheoirí ullamhaithe chun cainte ar feadh 10 nóiméad faoi ábhar an fhógráin, le nó gan tacaíocht pháipéir ghairid. Tuilleadh eolais ar fáil ó ihsa2016@gmail.com

 

Mar is gnáth níl téama ar leith ag an gcomhdháil ach de bharr na bliana chuimhneacháin 2016 tugfar cuireadh do pháipéir nascaithe le Deich mBliana na gCuimhneachán (1912-1923).

Spriocdháta le haghaidh tairiscintí: 19 Eanáir 2016

Seol achoimrí agus nótaí beathaisnéise i MS Word mar cheangaltán chuig ihsa2016@gmail.com ní mór na sonraí seo a leanas a bheith san áireamh sa r-phost: ainm iomlán; coláiste (má oireann); teideal.

 

An fógrán i bhfoirm PDF anseo

 

 

Le haghaidh tuilleadh eolais:

www.ihsa2016.wordpress.com

https://www.facebook.com/groups/59725016016